Адвокат Георги Зарчев

Адвокат Георги Зарчев притежава дългогодишен опит в сферата на наказателното право на Република България. 

Адвокат Зарчев може да Ви окаже по всички въпроси, свързани с наказателното право, межу които:

  1. Убийство, телесна повреда, отвличане, разврат и други.
  2. Кражба, измама, злоупотреба с доверие и други.
  3. Наркотични вещества
  4. Икономически престъпления
  5. Престъпления против митническия режим.
  6. Транспортни престъпления