Адрес

ул. "Братя Миладинови" №53, ет. 1

София, 1202, +359 (0)2 974 58 98

E-mail

office@ddnpartners.eu

Телефон

Петър Диков - 0898 818 377

Марина Дикова - 0888 610 044