Адрес

ул. "Братя Миладинови" №53

София, 1202

E-mail

office@ddnpartners.eu

Телефон

Петър Диков - 0898 818 377

Марина Дикова - 0888 610 044