Адвокатско дружество "Диков и Дикова", БУЛСТАТ 176920625, вписано в регистъра на адвокатските дружества при Софийски градски съд, с решение №1/06.08.2015г по Ф.Д. №486/2015г и в регистъра на адвокатските дружества към Софийска адвокатска колегия с решение №16/2015г. на Софийски адвокатски съвет.

Седалище и адрес на управление: ГР. СОФИЯ 1000, УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ №53, ет. 1 

УПРАВИТЕЛИ: Петър Цветанов Диков, Марина Борисова Дикова

Приложимо законодателство: Закон за адвокатурата.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Адвокат Марина Дикова, БУЛСТАТ 6504280130, член на Софийска адвокатска колегия, личен №1700134910

Сключена професионална застраховка с "ДЗИ-Общо застраховане" ЕАД.

2. Чуждестранен адвокат Петър Диков, БУЛСТАТ 8707300083

- член на Адвокатска камара Мюнхен, личен номер № 41408, професионално звание: Рехтсанвалт

- вписан в регистъра на чуждестранните адвокати към Софийски адвокатски съвет, личен №6000005501

Сключена професионална застраховка с "ДЗИ-Общо застраховане" ЕАД.

Адвокатско дружество "Диков и Дикова" не носи отговорност за поставените на тази интернет страница връзки към други интернет страници. Връзките към други интернет страници служат единствено за обща информация на посетителите, като съдържанието на свързаните страници не е проверявано за вярност, актуалност или спазване на разпоредбите на приложимото законодателство. Следователно адвокатско дружество "Диков и Дикова" не носи отговорност за вреди, причинени на посетителите на свързаните интернет страници или за нарушения на закона, извършени от отговорните за свързаните интернет страници лица.