Петър Диков

Петър Диков

 

 

 

 

Петър Диков е адвокат във Федерална Република Германия, вписан в Адвокатска камара Мюнхен. Наред с консултантската дейност и процесуалното представителство пред български и немски съдилища, той отговаря и за координацията с партньорите на кантората в чужбина.

Марина Дикова

Марина Дикова

 

 

 

 

Марина Дикова е адвокат, член на Софийска адвокатска колегия. Тя се ползва с широка познаваемост и уважение в българските юридически среди. Като активен участник в законодателния процес, тя притежава задълбочени познания по административните и гражданските закони, действащи в страната.