от 22.08.2003 : Адвокат в Софийска адвокатска колегия
→ гражданско право, административно право, общинско право, трудово право, търговско и дружествено право, семейно право
→ множество казуси свързани със защита на конкуренцията, както и в сферата на местното самоуправление и регионалната политика

2001 – 2009: Народен представител в Парламента на Република България
→ Член на правната комисия
→ Заместник - председател в комисията по местно самоуправление и регионална политика
→ Член на икономическата комисия

1996 – 2001: Юрисконсулт, правен отдел, община Благоевград
→ правни консултации на различните комисии в общината

1996 – 2001: Юрисконсулт, Национално сдружение на общините в Република България

2006 – 2006: Специализация "Политически мениджмънт"
→ US Agency for International Development, Washington D.C. (САЩ)

2003 – 2004: Специализация "Ръководство и контрол на политическия процес"
→ Нов български универсиет - училище за политика

2004 – 2004: Специализация "Законодателството относно частното съдебно изпълнение в Холандия и Полша"
→ US Agency for International Development, Washington D.C. (САЩ)

2003 – 2003: Специализация "Законодателството относно местното самоуправление и регионалната политика в Португалия и Дания"
→ US Agency for International Development, Washington D.C. (САЩ)

2000 – 2000: Специализация "Публична администрация и лобиране"
→ US Agency for International Development, Washington D.C. (САЩ)

1991 – 1996: Студент по "Право" в ЮЗУ "Климент Охридски", Благоевград

Езици: български, английски