Петър Диков завършва средното си образование в 73 СОУ „Владислав Граматик“, гр. София, където получава диплома за владеене на немски език.

Непосредствено след това, той записва специалност „Право“ в Университет Пасау, Германия, където придобива диплома за завършено висше образование.

 След завършване на университетското си обучение, Петър Диков преминава двугодишен стаж към Министерство на Правосъдието на Бавария, по време на който придобива практически опит в съда, прокуратурата, областната администрация, Европейския парламент в Брюксел и в адвокатска кантора „Бруно Фус“, гр. Пасау. В последствие полага успешно изпит за професионална правоспособност и е вписан като адвокат към Адвокатска камара Мюнхен. От декември 2013г., той практикува в Република България като чуждестранен адвокат.

Основни сфери на дейност: гражданско право, търговско право, капиталови дружества.

Езици: български, немски, английски.