Адвокатска кантора "Диков и Дикова" сътрудничи както с местни, така и с немски адвокати, специализирани в различни правни сфери. 

Работата с външни кооперационни партньори има следните приимущества:

- Клиентът получава качествено правно съдействие, тъй като по случая работят квалифицирани местни адвокати.

- Ние следим развитието на казуса и чрез нас клиентът винаги е в течение на случващото се. Този аспект е изключително важен, защото нашият опит показва следното:

- независимо колко добри са езиковите познания на адвокатите и клиентите, при комуникацията на чужд език, винаги се губи част от информацията, която може да се окаже много важна.

- Нашата дейност е свързана с деликатни сфери от личния живот и с голям материален интрес, а липсата на достатъчно информация води до несигурност от страна на клиента в неговия адвокат. Ние познаваме правната уредба на Федерална Република Германия, която е изключително сложна, поради което можем да дадем на клиента си максимална сигурност чрез компетентен съвет на майчин език и да бъдем неговата непосредствена връзка с адвокатите извън страната.

- Понеже сме запознати с казуса,сме в състояние, при нужда, да придружим клиента си в Германия и да го защитаваме редом с местните кооперационни партньори.

- Адвокатският хонорар се заплаща на кооперационния партньор, поел казуса. Адвокатска кантора "Диков и Дикова" начислява единствено такса за водене на кореспонденцията, когато тази дейност бъде възложена от клиента.

ВАЖНО: Кооперационните партньори са външни адвокати, работещи самостоятелно и носещи самостоятелна отговорност спрямо клиента. 

Кооперационни партньори