Счетоводство и данъчни консултации

Услугите на добри адвокати и счетоводители са една от основните предпоставки  за успешен бизнес. Всяко бизнес решение трябва да бъде обсъдено и преценено едновременно от юридическа, данъчна и счетоводна гледна точка. От опит знаем, че освен от квалификацията на ангажираните адвокати и счетоводители, качеството на предоставената услуга и успехът на планираното начинание зависят от следните две много важни условия:

1. Способсността на адвокатите и счетоводителите да работят един с друг и

2. Познаването на клиента: историята на неговото предприятие, начинът му на мислене и действие, бъдещите му планове.

Тази среда, в която всички участници в процеса се познават добре и имат изградена система на работа, позволява на консултантите да разгледат поставения въпрос извън рамките на конкретната ситуация, като съобразят и други /минали или планирани бъдещи/ действия на клиента.

Поради това, взехме решение да разширим спектъра на предлаганите услуги и основахме дружеството "БИЛАНЦ" ООД, чрез което предлагаме на клиентите ни пълно счетоводно обслужване и консултации по данъчни и счетоводни въпроси. В "БИЛАНЦ" ООД работят квалифицирани счетоводители, с дългогодишен опит в данъчната администрация и в частния сектор, които ще Ви предоставят качествени счетоводни услуги на добри цени.

Избирайки адвокатско дружество "Диков и Дикова" и "БИЛАНЦ" ООД, Вие ще подсигурите Вашия бизнес от юридическа и счетоводна гледна точка, получавайки не просто конкретни услуги, а екип от професионалисти, които ще Ви опознаят добре, ще мислят заедно с Вас и ще работят за просперитета на Вашия бизнес.