Търговско и дружествено право

Търговското и дружественото право са едни от основите сфери дейност на кантората. Можем да Ви съдействаме със следните услуги:

► Правни анализи

► Сливания, придобивания и преструктуриране

► Учредяване, регистрация и извършване на промени в дружества, търговски представителства, клонове, фондации, сдружения и др.

► Съдействие при провеждане на общи събрания

► Процедури по ликвидация и несъстоятелност

► Изготвяне на всякакви видове търговски договори

► Процесуално представителство по търговски спорове