Търговско и дружествено право

Търговското и дружественото право са едни от основите сфери дейност на кантората. Поради множеството услуги, с които ще Ви бъдем полезни, тук можем да изброим само част от тях, а именно:

→Правни анализи

→Сливания, придобивания и преструктуриране

→Учредяване и регистрация на дружества, търговски представителства, клонове, фондации, сдружения и др.

→Съдействие при провеждане на общи събрания

→Процедури по ликвидация и несъстоятелност

→Изготвяне на всякакви видове търговски договори

→Процесуално представителство по търговски спорове