Наказателно право

В областта на наказателното право, кантората предлага:

→Защита в досъдебното и съдебното производство

→Съдействие при конституиране на пострадало лице като граждански ищец в наказателния процес

→Съдействие при конституиране на пострадало лице като частен обвинител в наказателния процес

→Съдействие при повдигане и поддържане на обвинение като частен тъжител по дела от частен характер