Семейно право

В областта на семейното право, кантората предлага:

→ консултации относно брачни договори и мерки, в периода преди и след сключване на брак,

→процесуално представителство по дела за развод, издръжка, лични и имуществени отношения между съпрузите и между родители и деца.

→съдействие при процедури по осиновяване

Особен интерес в тази сфера предизвикват казусите с международен елемент.

Поради различието на правните уредби в различните държави, търсещите правата си съпрузи, сключили брак с чужденец, често са изправени пред големи трудности. В тази връзка кантората предлага правно съдействие както при сключване на брак с немски или български граждани, така и при уреждане на отношения свързани с развод.