Семейно право

В областта на семейното право, кантората предлага процесуално представителство по дела за развод, издръжка, лични и имуществени отношения между съпрузите и между родители и деца.

Особен интерес в тази сфера предизвикват казусите с международен елемент. Материята до голяма степен е регламентирана от актове на европейския съюз, целящи улесняване на предяваването на претенции и уреждане на отношенията между роднини и съпрузи. Често пред клиентите се откриват няколко алтернативни подхода за действие, които обаче могат да доведат до различни резултати, поради което е добре да бъде проведена консултация, преди да се предприемат конкретни действия.