Административно право

В областта на административното право, адвокатска кантора "Диков и Дикова" предлага правно съдействие за успешно провеждане на административни процедури, както и обжалване на административни актове. Кантората разполага с опит в много области на административното право, като например строително право, околна среда и води, технически надзор над съоръжения с висока опастност. При по-сложни казуси в специфични области на публичното право, кантората работи с външни консултанти, подборът на които се съгласува с клиента.