Адвокатска кантора „Диков и Дикова“

„Диков и Дикова“ е позиционирана в град София адвокатска кантора, предлагаща широк спектър от адвокатски и консултантски услуги на своите клиенти. Дейността на адвокатите в кантората е съсредоточена в сферите на българското и немското право. Поради това, ние сме в състояние  да осигурим на нашите клиенти висококачествено правно съдействие по казуси, възникнали както на територията на Република България, така и на територията на Федерална Република Германия. Благодарение на специализацията на екипа ни в различните правни области и внимателния подбор на външни сътрудници, при нас ще получите компетентено съдействие по много правни въпроси.